Select Page

EU Projekti

NAZIV PROJEKTA
Track&Cool poslovni model

OPIS PROJEKTA
Ovim projektom društvo ETRANET Grupa d.o.o. ostvariti će uspješnu suradnju te inoviranje organizacije i procesa prijavitelja i partnera s ciljem komercijalizacije inovativnog Track&Cool poslovnog modela koji će se pozicinonirati u lancu dobave i vrijednosti kompanija koje posluju u segmentu HVAC kao i operatera ključnih usluga u segmentu kibernetičke sigurnosti.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA
Društvo ETRANET Grupa d.o.o. će novim tehnološkim iskorakom, provedbom ovog projekta, povećati tržišni udio na tržištu kibernetičke sigurnosti dobavnog lanca, što je moguće obzirom da rješenje ne postoji na globalnom tržištu. Realizacijom projekta dovesti će se do povećanja broja zaposlenih (minimalno 14 osoba), te se planira porast prihoda za 40% uvođenjem novog proizvoda nakon komercijalizacije inovativnog rješenja.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA iznosi: : 21.576.072,66 HRK

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: 6.823.675,87 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE je od 01. prosinca 2020. do 01. prosinca 2022. godine godine

KONTAKT OSOBA:
Ivana Lampek Pavčnik, Voditelj projekata i razvoja poslovanja
Email: ivana.lampek.pavcnik@etranet.hr

https://strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost društva ETRANET Grupa d.o.o.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

NAZIV PROJEKTA
Poboljšanje konkurentnosti tvrtke ETRANET GRUPA primjenom IKT tehnologija

OPIS PROJEKTA
Projektom je obuhvaćena nabava sofisticiranog informacijsko-komunikacijskog poslovnog rješenja i potrebne hardverske infrastrukture, a sve kako bi se efikasno riješili ključni izazovi organizacije društva na razini analiziranih poslovnih procesa.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA
Provedbom će se doprinijeti realizaciji dugoročnih ciljeva društva, odnosno uvođenjem novih sustava i nabavkom nove informacijske i komunikacijske tehnologije te edukacijom djelatnika doprinijeti će unaprjeđenju min 9 poslovnih procesa, očuvanju radnih mjesta te zaposlenju novih djelatnika te povećanju prihoda od prodaje.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA iznosi: 1.903.276,99 HRK

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: 966.683,46 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE je od 11.01.2019. godine do 11.07.2020. godine

KONTAKT OSOBA:
Damir Lesničar, direktor
Email: info@etranet.hr

 

https://strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.