Select Page

Poziv za dostavu projektnih prijedloga “Vaučeri za digitalizaciju”

Objavljen je Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Vaučeri za digitalizaciju“

Vrste vaučera koje možete ostvariti te aktivnosti koje će se financirati su:

1. Vaučer za složena digitalna rješenja za koji je Etranet Grupa upisana u Katalog pružatelja usluga

Vaučer uključuje aktivnosti koje se odnose na uslugu uvođenja složenih digitalnih rješenja kojima će se poduzeću omogućiti razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije. Aktivnosti trebaju biti usklađene sa strategijom digitalne transformacije  ili poslovnom strategijom poduzeća.

Maksimalni iznos potpore: 19.900,00 EUR

2. Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina 

Vaučer se odnosi na specijalizirane programe neformalnog učenja usmjerene na razvoj digitalnih vještina koji će osposobiti zaposlenike Prijavitelja za provođenje digitalizacije, odnosno za korištenje alata digitalnog marketinga i komunikacija (rad u e-trgovini i m-trgovini, internetsko oglašavanje, administriranje internetske stranice poduzeća), za analizu podatka i upravljanja podacima, razvoj aplikacija, dizajn softvera, digitalni dizajn, za poslovanje u oblaku i sl.

Maksimalni iznos potpore: 9.990,00 EUR
 

3. Vaučer za digitalni marketing

Vaučer se odnosi na izradu internetskih stranica poduzeća, e-trgovine, m-trgovine, uključujući izradu i testiranje aplikacija za mobilnu trgovinu, nadogradnju postojećih rješenja – kanala poslovanja putem redizajna i dogradnje novim funkcionalnostima, kao i otvaranje novih i unaprjeđenje postojećih kanala komunikacije te unaprjeđenje odnosa s kupcima.

Maksimalni iznos potpore: 9.990,00 EUR
 

3. Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije

Strategija digitalne transformacije poduzeća obuhvaća definiranje ostvarivih ciljeva digitalne transformacije i kreiranje mjera za ostvarenje zadanih ciljeva, uključujući analizu postojećeg stanja i okruženja, ispitivanje potencijala za optimizaciju poslovanja kroz digitalizaciju, optimizaciju procesa i organizacije, te druge mjere koje mogu pridonijeti prilagodbi organizacije poslovanju u digitalnom dobu, kao i metodologiju praćenja provedbe digitalne strategije. Strategija digitalne transformacije treba biti usklađena s poslovnom strategijom poduzeća , odnosno s poslovnim planom i ciljevima, u slučaju da poduzeće nema razvijenu poslovnu strategiju. Aktivnost treba rezultirati jasnim akcijskim planom po kojem poduzeće može postupati kako bi nakon njegove provedbe moglo reći da se uspješno prilagodilo digitalnom dobu kroz uvođenje novih rješenja, promjenu organizacijske kulture, optimizaciju procesa i druge načine.


Maksimalni iznos potpore: 9.990,00 EUR
 

4. Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti 

Vaučer uključuje aktivnosti koje se odnose na provjeru kibernetičke sigurnosti poduzeća, analizu prikupljenih podataka i definiranje dodatnih poboljšanja sustava te generiranje izvještaja za potrebe regulatora, certifikacijskih kuća i sl. te edukaciju zaposlenika od strane pružatelja usluga radi povećanja osposobljenosti, za postizanje kibernetičke sigurnosti poduzeća. 

Maksimalni iznos potpore: 14.500,00 EUR
 

Rokovi za prijavu su:

  • rok od 1.6. do 7.7.2023.
  • rok od 1.11. do 1.12.2023.
  • rok od 1.3. do 1.4.2024.

Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće, a pojedinom prijavitelju mogu se po ovom Pozivu dodijeliti najviše dva vaučera. Vaučeri moraju biti različite vrste, odnosno moraju se odnositi na različite vrste aktivnosti.

Ukoliko ste zainteresirani za ostvarivanje 60% bespovratnih novčanih sredstava za digitalizaciju i digitalnu transformaciju vašeg poslovanja, pozivamo Vas da nam se odmah javite kako bismo vam pomogli u procesu prijave te izrade potrebne dokumentacije za prijavu za bespovratna sredstva.