Select Page

Pravila privatnosti

Verzija 1.1, 02.06.2018.

1. Uvod

Pravila privatnosti opisuju na koji način društvo ETRANET GRUPA d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Frana Folnegovića 1B, OIB: 36044044039 (dalje u tekstu: Društvo) postupa s osobnim podacima koje ste nam pružili tijekom korištenja web stranice www.etranet.hr ili koje ste pružili prilikom prijave na bilten (newsletter) Društva ili putem drugih kanala (npr. tijekom korištenja društvenih mreža ili prilikom izravne komunikacije s našim prodajnim predstavnikom ili predstavnikom našeg poslovnog partnera). Radi izbjegavanja bilo kakve sumnje, kada Društvo zaprima osobne podatke koje ste pružili tijekom korištenja web stranice Društva ili putem drugih kanala, ono se smatra voditeljem obrade tih osobnih podataka. Iznimno, kada nam pružate osobne podatke tijekom korištenja društvenih mreža, operateri tih društvenih mreža mogu prikupljati određene osobne podatke, pri čemu se isti mogu smatrati voditeljima obrade. Pravila privatnosti primjenjuju se neovisno o tome upotrebljavate li računalo, mobilni telefon, tablet ili drugi uređaj da biste pristupili našim uslugama. Važno je da pozorno pročitate ova Pravila privatnosti jer svaki put kad upotrebljavate naše usluge (opisane niže) pristajete na uvjete opisane u ovim Pravilima.  Ako ne prihvatite uvjete opisane u ovim Pravilima, odnosno ne date privolu za obradu osobnih podataka, nećete moći upotrebljavati naše usluge. Međutim, napominjemo da Društvu niste dužni pružati osobne podatke, odnosno ne postoji nikakva posljedica ako se takvi podaci ne pruže. Društvo može izmijeniti ili dopuniti ova Pravila u svakom trenutku te će se na web stranici Društva uvijek nalaziti posljednja verzija Pravila privatnosti. Molimo provjerite datum stupanja na snagu objavljen pri vrhu da biste vidjeli kad su Pravila privatnosti zadnji puta ažurirana.

2. Opseg prikupljanja osobnih podataka i svrha obrade

Pod osobnim podacima smatraju se osobni podaci koje nam izravno pružite u vezi s uslugama dostupnim na našoj web stranici. Ti podaci mogu uključivati sljedeće:

– ime i prezime, – adresa elektroničke pošte, – telefonski broj i – drugi kontakt podatak koji nam pružite.

Društvo prikuplja neke ili sve od gore navedenih osobnih podataka isključivo temeljem Vaše privole. Napominjemo da privolu možete povući u svakom trenutku, no od trenutka povlačenja pa nadalje nećete biti u mogućnosti koristiti naše usluge. Privola se povlači putem obavijesti Društvu, sukladno točki 7. ovih Pravila, odnosno pritiskom na poveznicu „unsubscribe“ u našem biltenu (newsletteru).

Društvo prikuplja i obrađuje osobne podatke za svrhe pružanja usluge koje tražite, kao što je primanje biltena (newsletter), kontaktiranje putem poziva ili sms poruka u svrhe izravnog marketinga ili izrada ponude u vezi usluga i proizvoda iz naše ponude.

Društvo prikupljene informacije neće koristiti radi automatiziranog donošenja odluka, što uključuje uporabu osobnih podataka za ocjenu određenih osobnih aspekata povezanih s pojedincem.

3. Dijeljenje osobnih podataka koje ste nam pružili

Društvo se obvezuje čuvati osobne podatke koje ste nam pružili u tajnosti, te ih neće distribuirati, objavljivati, davati trećim stranama (što uključuje treće strane u drugim zemljama i međunarodne organizacije) na korištenje, niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez Vaše prethodne suglasnosti.

Međutim, iznimno od gore navedenog, Društvo može dijeliti sve ili neke od osobnih podataka koje prikupi s pod-izvođačima Društva (društva, odnosno obrti koji pružaju usluge promidžbe i izravnog marketinga,  usluge naplate i otkupa potraživanja, knjigovodstvene usluge i usluge održavanja informacijsko-komunikacijske tehnologije), kao i s pravosudnim tijelima Republike Hrvatske, sukladno primjenjivima propisima.

4. Razdoblje prikupljanja osobnih podataka koje ste nam pružili

Vaše ćemo osobne podatke prikupljati i obrađivati sve dok koristite naše usluge te sve dok niste povukli privolu za obradu osobnih podataka koje ste nam pružili. U slučaju da nam putem kontakt obrasca na web stranici Društva pružite određene podatke, ili osobne podatke pružite nekim drugim kanalima, a do izvršenja usluge s naše strane kasnije ne dođe (npr. zato jer do sklapanja ugovora između Vas i Društva nije došlo), obvezujemo se da ćemo osobne podatke koji se odnose na Vas izbrisati kada nam ti osobni podaci više ne budu potrebni u svrhe radi kojih su obrađeni.

5. Vaša prava

Temeljem primjenjivih propisa, Vaša su prava sljedeća:

– od nas možete zatražiti pristup Vašim osobnim podacima, odnosno imate pravo dobiti informaciju obrađujemo li osobne podatke koji ste odnose na Vas;

– ako su osobni podaci koji se odnose na Vas netočni, imate pravo (bez nepotrebnog odgađanja) ishoditi ispravak tih podataka, kao i dopuniti ih ako su isti nepotpuni;

– imate pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas (bez nepotrebnog odgađanja), ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

a) osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni; b) ako povučete privolu na kojoj se obrada temelji i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu; c) ako uložite prigovor na obradu (više o tome niže); d) ako su osobni podaci nezakonito obrađeni; e) ako se osobni podaci moraju brisati radi poštovanja neke pravne obveze koja proizlazi iz prava Europske unije ili Republike Hrvatske; f) osobni podaci su prikupljeni u vezi s ponudom usluga informacijskog društva (kao što je e-trgovina);

– imate pravo ishoditi ograničenje obrade osobnih podataka, ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

a) ako osporavate točnost nekog osobnog podatka, i to za razdoblje koje nam omogućuje da provjerimo točnost tog osobnog podatka; b) ako je obrada nezakonita, a Vi se protivite brisanju osobnog podatka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe; c) ako nam osobni podaci više nisu potrebni za potrebe obrade, no tražite ih radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane nekog pravnog zahtjeva; d) ako ste uložili prigovor na obradu te čekate potvrdu nadilaze li naši legitimni razlozi za obradu Vaše interese, prava i slobode;

– imate pravo na prenosivost podataka, odnosno imate pravo zaprimiti osobne podatke koje ste nam pružili zaprimiti u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ih prenijeti drugom voditelju obrade bez ometanja s naše strane. Također, imate pravo na izravni prijenos podataka koje obrađujemo, na način da se osobni podaci prenesu od nas (tj. iz naše baze osobnih podataka) drugome voditelju obrade, pod uvjetom da je to tehnički izvedivo;

– imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koje ste nam pružili;

– imate pravo podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka, i to na adresu elektroničke pošte azop@azop.hr ili na adresu Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb.

6. Treće strane

Na našoj web stranici nalaze se poveznice (linkovi) koji vode na neke druge web stranice, kao što su profili Društva na društvenim mrežama. Nismo odgovorni za sigurnost ili privatnost bilo kojih podataka koje prikupe te web stranice njihovim korištenjem. Molimo Vas da pažljivo pročitate izjave o privatnosti koje se primjenjuju na tim web stranicama.

7. Kontakt

Za bilo kakva pitanja u vezi primjene ovih pravila privatnosti, možete nam se obratiti putem elektroničke pošte: zastitapodataka@etranet.hr ili na adresu: ETRANET GRUPA d.o.o., Borongajska 81 A, 10 000 Zagreb.


PRAVNE NAPOMENE

Svako korištenje web stranice www.etranet.hr  podložno je niže navedenim uvjetima. Podaci objavljeni na ovoj web stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za pojedinačnu upotrebu uz poštivanje svih autorskih prava, drugih prava intelektualnog vlasništva i svih primjenjivih ograničenja. U svim ostalim situacijama podaci se ne smiju dalje kopirati, reproducirati ili na neki način distribuirati bez izričitog pisanog pristanka Etranet grupa d.o.o.

Etranet grupa d.o.o. će uložiti razuman napor kako bi se na web stranici www.etranet.hr  našli točni i aktualni podaci, ali ne može biti odgovorno za njihovu točnost i potpunost. Svi korisnici koji pristupaju na www.etranet.hr  stranicu koriste njezin sadržaj na vlastitu odgovornost. Etranet grupa d.o.o. neće biti odgovorno ni za kakve izravne, neizravne ili bilo koje druge štete koje su nastale iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja www.etranet.hr  ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njenom sadržaju.

Web stranica Društva sadrži informacije treće strane i veze do drugih Internet stranica nad kojima Etranet grupa d.o.o. nema kontrolu. Kad god je to moguće, takve se informacije u skladu s time i označavaju. Etranet grupa d.o.o. nije odgovorno niti za točnost niti za bilo koji drugi aspekt takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za takve informacije. Etranet grupa d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja ove web stranice na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga, i neće biti odgovorno ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Zabranjeno je slanje ili prijenos na web stranicu zlonamjernog i štetnog softvera, kao i napadi preopterećivanjem web stranice (tzv. Denial-of-Service napadi).