Select Page

Certifikacijom tvrtke želimo dodatno povećati produktivnost i učinkovitost, uštedjeti na vremenu, smanjiti troškove i fluktuaciju zaposlenika te se nametnuti na sve većem i ubrzanijem tržištu.

Proveli smo snimanje i identifikaciju postojećih procesa, pripremili workflow za sve ključne procedure, definirali odgovorne za aktivnosti te pripremili potrebnu dokumentaciju.

U sklopu pripreme provedena je edukacija internog auditora koji je za to dobio diplomu.

U sljedećim koracima nas čeka priprema svih djelatnika za audit te sam audit.