Select Page

AmCham je organizirao Member Seminar  na temu poreznih novosti iz Europske unije koji je održao KPMG.

Cilj seminara je bio informirati o novostima u slijedećim područjima:

  • Direktiva Vijeća (EU) 2016/1164 o utvrđivanju pravila protiv praksi izbjegavanja poreza (Anti-Tax Avoidance Directive, ATAD) 1 & 2 – odredbe o ograničavanju kamata i inozemnim kontroliranim društvima stupaju na snagu od 01.01.2019.
  • Direktiva Vijeća (EU) 2018/822 u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja u odnosu na prekogranične aranžmane o kojima se izvješćuje (Mandatory Disclosure Rules, MDR) – rezultirati će obvezom prijave određenih prekograničnih aranžmana Poreznoj upravi, na snazi od 25.06.2018.
  • OECD Multilateralni Instrument (OECD MLI) – očekuje se skora ratifikacija i primjena instrumenta koji donosi značajne promjene u interpretaciji postojećih Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Ovo događanje je bilo samo za članove AmCham-a.